Hạn mức chuyển tiền của ngân hàng số Cake là bao nhiêu?

Câu hỏi

Em muốn hỏi là hạn mức chuyển tiền của ngân hàng số Cake là bao nhiêu tiền một ngày và có nâng được lên mức chuyển tiền mong muốn được không?

Trả lời ( 1 )

  1. Hạn mức chuyển tiền trong nội bộ hệ thống VPBank thì bạn được chuyển 20 triệu/lần và tối đa 100 triệu đồng ngày.

    Còn nếu chuyển tiền khác ngân hàng qua hệ thống Napas thì 20 triệu/lần và tối đa 50 triệu đồng/ngày.

Câu trả lời của bạn