Giờ giao dịch cụ thể của sàn giao dịch TCBS như thế nào?

Câu hỏi

Mọi người cho em hỏi sàn giao dịch TCBS hoạt động từ mấy giờ đến mấy giờ?

Trả lời ( 1 )

  1. Bạn phải hiểu rằng TCBS chỉ là một công ty chứng khoán, hỗ trợ bạn giao dịch các cổ phiếu trên sàn giao dịch như HSX, HNX, UPCOM. Cho nên thời gian giao dịch của TCBS sẽ phụ thuộc vào thời gian giao dịch của các sàn giao dịch.

    Nhìn chung thời gian giao dịch sẽ từ 9h00 – 11h30 và 13h00 – 15h00. Chi tiết hơn nữa bạn tìm hiểu trên mạng nhé, vì nó còn phiên ATO, ATC, khớp lệnh liên tục, khớp lệnh thỏa thuận các kiểu nữa.

Câu trả lời của bạn