Đầu tư bất động sản trên Infina có an toàn không?

Câu hỏi

Ai đầu tư chung bất động sản trên ứng dụng Infina rồi cho em nhận xét với là mô hình hoạt động của ứng dụng này có lừa đảo không?

Trả lời ( 1 )

  1. This answer was edited.

    Nếu xét về dòng tiền thì mô hình kinh doanh của Infina không có gì gọi là lừa đảo cả, đây là mô hình khá mới mẻ tại Việt Nam nhưng trên thế giới thì không có gì xa lạ cả. Bạn có thể search từ khoá về Roofstock One, cũng là một nền tảng đầu tư chung bất động sản ở trên thế giới.

Câu trả lời của bạn