Đầu tư bất động sản mua chung là gì?

Câu hỏi

Bất động sản mua chung là gì vậy mọi người, lỡ 1 trong số những người mua chung muốn bán thì sao? Ai là người toàn quyền quyết định cho bất động sản đó.

Trả lời ( 1 )

  0
  2021-03-09T22:57:27+07:00

  Bất động sản mua chung là một hình thức nhiều cá nhân cùng góp chung lại để mua một bất động sản nào đó.

  Ví dụ, một căn hộ bình thường có giá 3 tỷ, được chia làm 100 phần bằng nhau thì một phần có giá 30 triệu đồng. Khi đó, bạn bỏ ra 30 triệu để mua 1 phần để mua chung với 99 người còn lại.

  Đơn vị cung cấp nền tảng sẽ đi gom của 100 người này và đại diện ra mua bất động sản đó, sau này bất động sản lên giá, căn hộ được bán ra thì phần lời sẽ được chia theo tỷ lệ vốn góp ban đầu của bạn.

  Một người có thể mua nhiều phần cùng một lúc. Nếu 1 trong 100 người bất ngờ đổi ý định muốn bán thì có thể ra phần của mình lên sàn nội bộ để bán lại cho người khác. Mức giá thì tuỳ bạn kỳ vọng.

  Các nền tảng phổ biến ở Việt Nam cung cấp dịch vụ bất động sản từng phần hoặc bất động sản mua chung là Revex hoặc Infina (trước đây là Real Stake).

  Mô hình này không hề mới trên thế giới.

Câu trả lời của bạn