Đăng ký dịch vụ vay margin TCBS như thế nào?

Câu hỏi

Tài khoản mặc định có sẵn vay margin chưa ạ, nếu chưa có thì phải đăng ký như thế nào?

Trả lời ( 1 )

  1. Mặc định đã có tài khoản ký quỹ rồi, nhưng nếu bạn muốn dùng margin thì bạn phải chuyển chứng khoán từ Tài khoản thường sang Tài khoản ký quỹ. Lúc này tài khoản của bạn mới có sức mua và mới có thể dùng margin được.

    Kiểu như bạn chuyển chứng khoán vào tài khoản ký quỹ để thế chấp cho các khoản vay vậy.

Câu trả lời của bạn