Có nên mua chứng chỉ quỹ trên TCBS?

Câu hỏi

Thấy trên ứng dụng TCInvest bán chũng nhiều loại chứng chỉ quỹ, theo các anh chị thì có nên mua chứng chỉ quỹ trên TCInvest không?

Trả lời ( 1 )

  1. Đầu tư thoải mái đi bạn, các quỹ này đều uy tín được quản lý với TCBS mà. Điều quan trọng khi mua chứng chỉ quỹ trên TCBS là bạn phải chọn được loại chứng chỉ quỹ phù hợp với bản thân, tại mỗi một loại chứng chỉ quỹ sẽ có kiểu đầu tư và mức kỳ vọng lợi nhuận khác nhau.

Câu trả lời của bạn