Có nên giao dịch iCopy trên TCInvest?

Câu hỏi

Em thấy tính năng iCopy được quảng cáo rầm rộ, liệu có nên thực hiện giao dịch như kiểu iCopy không hay tự giao dịch thì cái nào tối ưu hơn?

Trả lời ( 1 )

  1. Mình thì không khuyến nghị cũng như không ủng hộ việc đầu tư theo kiểu iCopy này lắm. Vì như thế bạn sẽ bị phụ thuộc hoàn toàn vào iTrader mà không có một kỹ năng đầu tư nào cả.

    Do đó, nếu được bạn có thể chủ động nghiên cứu đầu tư sẽ tốt hơn. Còn không thì mua luôn chứng chỉ quỹ để cho bên quỹ họ làm việc thay bạn. Tại đường nào cũng mất phí, đưa cho quỹ giao dịch sẽ ổn hơn là đi sao chép một cá nhân nào đó.

Câu trả lời của bạn