Chứng khán Techcom (TCBS) khi nào lên sàn?

Câu hỏi

Mình nghe thông tin là chứng khoán TCBS lên sàn, vậy cụ thể là ngày nào TCBS niêm yết lên sàn chứng khoán vậy?

Trả lời ( 1 )

  1. Mặc dù có nhiều thông tin về việc TCBS sẽ niêm yết trên sàn nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ một thời gian chính xác nào được xác nhận bởi đội ngũ lãnh đạo của TCBS.

    TCBS hiện đang kinh doanh rất hiệu quả thuộc dạng top đầu tại thị trường Việt Nam nhờ vào những lợi thế cạnh tranh và khác biệt so với phần còn lại. TCBS được định giá ít nhất là 5 tỷ USD khi lên sàn.

Câu trả lời của bạn