Chức năng iWealth Partner trên TCBS là gì?

Câu hỏi

Anh chị cho em hỏi cái iWealth Partner trên TCBS dùng để làm gì vậy ạ?

Trả lời ( 1 )

  1. Tính năng iWealth Partner là tính năng dùng để cung cấp cho các đối tác phát triển kinh doanh của TCBS vậy. Vì đặc thù TCBS không có nhân viên môi giới nên toàn bộ khách hàng đều do đội ngũ iWealth Partner này giới thiệu ra. Hình dùng iWealth Partner này giống như CTV vậy, họ giới thiệu ra khách hàng, chăm sóc khách hàng giao dịch thì sẽ có hoa hồng.

    Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký trở thành iWealth Partner nếu như bạn hoàn thành khóa học của TCBS.

Câu trả lời của bạn