Cách đặt lệnh ATO, ATC tại TCBS như thế nào?

Câu hỏi

Chỉ em cách đặt lệnh ATO, ATC trên ứng dụng TCInvest với ạ.

Trả lời ( 1 )

  1. Để đặt được lệnh ATO và ATC trên ứng dụng TCInvest thì bạn cũng vào phần đặt lệnh cổ phiếu. Nếu chưa biết chổ đặt lệnh cổ phiếu ở đâu có thể vào theo trình tự:

    Menu >> Cổ phiếu >> Đặt lệnh cổ phiếu

    Sau khi bạn nhập mã cổ phiếu cần Mua/Bán vào rồi, thì bên cạnh ô “Giá đặt” có một mũi tên sổ xuống để chọn đặt theo LO, ATC, ATO, MP.

    Lưu ý: Phải nhập vào mã cổ phiếu rồi mới chọn được mũi tên sổ xuống bạn nhé.

Câu trả lời của bạn