Các loại phí phải chịu khi giao dịch iCopy?

Câu hỏi

Nếu như mình đăng ký giao dịch với iCopy thì mình tốn những loại phí nào?

Trả lời ( 1 )

  1. Nếu không tính phí mua và phí bán chứng khoán thì iCopier (người đi sao chép lệnh của người khác) sẽ bị tính 2 loại phí sau:

    • Phí sao chép từ 1 – 2%/năm tổng giá trị tài khoản iCopy.
    • Phí chia sẻ lợi nhuận dựa trên Hiệu quả đầu tư. Tức là nếu iTrader giúp bạn đạt mức lợi nhuận cụ thể nào đó, ví dụ như >8,5%/năm thì bạn sẽ trả thêm cho iTrader một tỷ lệ phần trăm nhất định trên khoảng vượt lợi nhuận đó.

Câu trả lời của bạn