Cổ tức là một khái niệm rất quen thuộc với những nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Theo định nghĩa đơn giản, cổ tức là tiền mà một công ty trả cho các cổ đông của mình, thông thường dưới dạng tiền mặt hoặc cổ phiếu mới phát hành thêm. Đây là một hình thức phân chia lợi nhuận của công ty cho các cổ đông và cũng là một nguồn thu nhập thụ động rất hấp dẫn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu về cổ tức, những lợi ích mà nó mang lại và cách để tận dụng nguồn thu nhập thụ động này.

I. Cổ tức là gì?

Cổ tức là một phần lợi nhuận mà một công ty thu được sau khi trừ đi các chi phí và các khoản dự trữ giữ lại để tái đầu tư. Các công ty thường chi trả cổ tức cho cổ đông vào các thời điểm nhất định trong năm. Các công ty có thể chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu mới phát hành thêm. Trong trường hợp công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mới phát hành, cổ đông sẽ được nhận thêm cổ phiếu và sở hữu một phần vốn của công ty tương ứng tỷ lệ nắm giữ số lượng cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng.

II. Lợi ích của cổ tức

Tạo ra nguồn thu nhập thụ động

Cổ tức là một nguồn thu nhập thụ động rất hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Khi một nhà đầu tư đầu tư vào một công ty và trở thành cổ đông của công ty đó, họ sẽ nhận được một phần lợi nhuận của công ty đó thông qua cổ tức. Nếu công ty có lợi nhuận tốt và chi trả cổ tức đều đặn, nhà đầu tư sẽ có một nguồn thu nhập thụ động ổn định và đáng tin cậy. Mình thấy có rất nhiều công ty chi trả cổ tức đều đặn mỗi năm, thực hiện liên tục trong nhiều năm liền.

Tăng giá trị đầu tư

Cổ tức có thể giúp tăng giá trị đầu tư của nhà đầu tư. Khi một công ty chi trả cổ tức, giá cổ phiếu của công ty đó thường sẽ tăng lên. Điều này có nghĩa là giá trị đầu tư của nhà đầu tư có thể tăng lên do sự tăng giá của cổ phiếu. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng tiền từ cổ tức để đầu tư thêm vào các cổ phiếu khác, giúp tăng tổng giá trị tài sản ròng của họ.

Giảm rủi ro đầu tư

Cổ tức cũng có thể giúp giảm rủi ro đầu tư. Khi một công ty chi trả cổ tức, nhà đầu tư có thể sử dụng tiền đó để đầu tư vào các công ty khác, giúp phân tán rủi ro đầu tư. Nếu một công ty không có kết quả kinh doanh tốt và không thể chi trả cổ tức, thì nhà đầu tư có thể mất tiền đầu tư của mình. Tuy nhiên, khi đầu tư vào các công ty có thể chi trả cổ tức đều đặn, nhà đầu tư có thể giảm rủi ro đầu tư và tăng tính ổn định cho đầu tư của mình.

Chứng tỏ sức khỏe tài chính của công ty

Công ty có khả năng chi trả cổ tức đều đặn cho cổ đông thường được coi là có sức khỏe tài chính tốt. Điều này cho thấy rằng công ty có khả năng sản xuất lợi nhuận và trả lại giá trị cho cổ đông. Nhà đầu tư thường tìm kiếm các công ty có sức khỏe tài chính tốt để đầu tư, và cổ tức là một chỉ số quan trọng giúp đánh giá sức khỏe tài chính của công ty.

III. Cách tận dụng nguồn thu nhập thụ động từ cổ tức

Tìm kiếm các công ty có khả năng chi trả cổ tức tốt

Để tận dụng nguồn thu nhập thụ động từ cổ tức, nhà đầu tư cần tìm kiếm các công ty có khả năng chi trả cổ tức đều đặn và có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ổn định. Những công ty có lịch sử chi trả cổ tức đều đặn trong nhiều năm liên tiếp và có mức tăng trưởng lợi nhuận ổn định sẽ là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư muốn tận dụng nguồn thu nhập thụ động từ cổ tức.

Tích lũy cổ phiếu của các công ty chi trả cổ tức

Để tận dụng nguồn thu nhập thụ động từ cổ tức, nhà đầu tư cần tích lũy cổ phiếu của các công ty chi trả cổ tức. Việc tích lũy cổ phiếu giúp nhà đầu tư sở hữu một phần vốn của công ty và nhận được một phần lợi nhuận thông qua cổ tức. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần đánh giá kỹ năng quản lý rủi ro và phân bổ tài sản để đảm bảo tích lũy cổ phiếu của các công ty chi trả cổ tức là một phương pháp đầu tư hiệu quả nhưng cũng có thể có rủi ro nhất định. Do đó, các nhà đầu tư cần tính toán và đánh giá kỹ trước khi quyết định tích lũy cổ phiếu của một công ty.

Để cổ tức được tái đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác

Cổ tức có thể được sử dụng để tái đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác như thanh toán các khoản nợ, chi trả các chi phí hoặc đầu tư vào các công ty khác. Đối với nhà đầu tư, việc sử dụng cổ tức để tái đầu tư có thể giúp tăng giá trị đầu tư tổng thể. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc tái đầu tư sẽ tốn thời gian và nỗ lực để tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp.

Để định kỳ nhận cổ tức hoặc bán cổ phiếu

Cổ tức cũng có thể được sử dụng để định kỳ nhận tiền hoặc bán cổ phiếu gần trước ngày công ty chi chốt quyền chi trả cổ tức. Nếu nhà đầu tư muốn định kỳ nhận tiền, họ có thể tích lũy cổ phiếu của công ty chi trả cổ tức và chờ đợi đến thời điểm trả cổ tức. Nếu nhà đầu tư muốn bán cổ phiếu, họ có thể chờ đợi đến thời điểm giá cổ phiếu tăng lên và bán để thu về lợi nhuận.

IV. Kết luận

Cổ tức là một nguồn thu nhập thụ động hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Cổ tức giúp các nhà đầu tư nhận được tiền mỗi năm từ các công ty mà họ đầu tư mà không cần phải bán cổ phiếu. Ngoài ra, cổ tức còn giúp tăng giá trị đầu tư tổng thể và giảm rủi ro đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tính toán và đánh giá kỹ trước khi quyết định đầu tư vào các công ty chi trả cổ tức. Đồng thời, nhà đầu tư cũng cần đưa ra quyết định phù hợp để tận dụng nguồn thu nhập thụ động từ cổ tức.